Magnum X Google Play   

Terms and Conditions

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Magnum Google Play’, hierna te noemen: ‘actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: ‘Unilever’. 

Artikel 1 Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. 

2. Indien je jonger dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

3. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4. Deelname aan de actie is gratis gedurende de actieperiode.

5. Door het invoeren van de Google Play kortingscode accepteer je:

a) De actievoorwaarden [magnumicecream.com/uk/googleterms];

b) De Google Play Promotional Balance Terms https://play.google.com/intl/ALL_uk/about/offer-terms.html;

c) De Google Play Terms of Service https://play.google.com/about/play-terms.html.

6. De volgende landen doen mee aan de actie: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Finland, Denenmarken, Griekenland, Portugal, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Polen, Roemenië, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland. 

 

Artikel 2 Gegevens

1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens). 

2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, één en ander conform onze privacyverklaring (http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx). 

 

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1. Deze actie eindigt op 31 december 2017 en de kortingscode is geldig tot 30 september 2018.  

2. Bij aankoop van een Magnum Pint 440 ml (Classic, Almond of White) ontvang je een kortingscode voor Google Play. Deze kortingscode kan je vinden op het gouden afdekfolie onder de deksel. Hiermee ontvang je 50% korting bij aankoop van één van de geselecteerde films (series uitgesloten van deelname) op Google Play. 

3. Je hebt toegang tot het internet nodig.

4. Om gebruik te kunnen maken van desbetreffende kortingscode heb je een Google Play account nodig of moet je je daarvoor registreren.  

5. Hoe werkt het? Log in op of registreer je voor Google Play. Selecteer vervolgens een film naar keuze en vul je kortingscode in bij het afrekenen.

6. Elke kortingscode mag maar één keer worden gebruikt.

7. Niet alle films zijn geschikt voor alle leeftijden.

8. Limiet van 10 kortingscodes per Google Play account.

9. Kortingscode is niet in te wisselen tegen geld, mag niet worden doorverkocht, kan niet gerestitueerd worden in het geval van verlies of diefstal en kan niet anderszins gebruikt worden zonder toestemming van de klant. De wettelijke rechten van de klant worden niet beïnvloed.

10. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring

De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.

 

Artikel 5 Contact/Klachten

Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op.

 

Per e-mail: consumer.service@unilever.com

Telefonisch: 0800 - 2356524

 

Na ontvangst van uw klacht neemt Unilever zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 6 Diversen

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2. Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.


4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.