จุดเริ่มต้นความดื่มด่ำ

จุดเริ่มต้นความดื่มด่ำ

ที่มาของเมล็ดโกโก้แม็กนั่ม

เมล็ดโกโก้ของแม็กนั่มนั้นต้องผ่านการ
เดินทางอันยาวนานก่อนจะได้เป็น
ช็อกโกแลตแม็กนั่มเราทำงานร่วมกับ
องค์กร Rainforest Alliance™ อย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เมล็ดโกโก้ถูกจัดซื้ออย่างเป็นธรรม
เราให้ความสำคัญกับ

ชมวิดีโอ

ชมวิดีโอ

การเก็บเกี่ยว

เมล็ดพันธุ์โกโก้จะเติบโตในฝักซึ่งเปลี่ยนสีเมื่อแก่
จากสีเขียวสู่สีแดง และจากสีแดงสู่สีม่วง
และจากสีม่วงสู่สีเหลือง ในหนึ่งฝักจะมี
เมล็ดโกโก้ 30-50 เมล็ดขบวนการแปรรูป
ของเมล็ดโกโก้สู่การเป็นช็อกโกแลตต้องอาศัย
ความรู้และทักษะของชาวเกษตรกรการที่
เกษตรกรได้ทำงานร่วมกับองค์กร
Rainforest Alliance™ จะช่วยให้มั่นใจว่า
เกษตรกรได้รับการฝึกฝนมีความสามารถใน
การตัดสินใจได้ว่าโกโก้ฝักไหนพร้อมสำหรับการ
เก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวที่เร็วเกินไปจะทำให้
ได้ฝักโกโก้ที่ไม่สุกการเก็บเกี่ยวที่ช้าเกินไป
ฝักโกโก้ก็จะแห้ง

การหมัก

ภายในไร่โกโก้ที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง
Rainforest Alliance Certified™ เกษตรกรจะ
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ว่าถ้าจะทำให้
เมล็ดโกโก้มีคุณลักษณะที่ดี จะต้องนำไป
ผ่านขั้นตอนการหมักนั่นเอง

หลังจากสิ้นสุดขบวนการหมักแล้ว ความ
ขมของเมล็ดโกโก้จะลดลงและจะถูกแทน
ที่ด้วยรสชาติ กลิ่น และสีที่เป็นเอกลักษณ์
ของช็อกโกแลตแม็กนั่มที่เราคุ้นเคย

การตากแห้ง

หลังจากผ่านขั้นตอนการหมักเมล็ดโกโก้
จะถูกนำมาทำให้แห้งด้วยการตากแดด
พวกเขาจะกลับเมล็ดโกโก้ไปมาเพื่อให้
แห้งเสมอกัน

เกษตรกรบางคนถึงขั้นเต้นระบำไปบน
เมล็ดโกโก้เพื่อให้เมล็ดแผ่กระจายรับ
แสงอย่างทั่วถึง

น้ำในเมล็ดโกโก้จะค่อยๆระเหยออกไป
จนกระทั่งเมล็ดแห้งและพร้อมสำหรับ
กระบวนการต่อไป

การคัดเลือก & การคั่ว

การคัดเลือก - เมล็ดโกโก้ที่ได้มาตรฐาน
ของเราเท่านั้นจึงจะได้เป็นช็อกโกแลตแม็กนั่ม
เกษตรกรที่ผ่านการฝึกฝนจะคัดเลือกเฉพาะเมล็ด
โกโก้ที่มีคุณภาพดีเท่านั้น ซึ่งจะถูกบรรจุและ
ส่งมาถึงมือเราในสภาพที่พร้อมสำหรับขั้นตอน
ต่อไปของการเดินทาง

การคั่ว - เมล็ดโกโก้นั้นบอบบาง เราจึง
ต้องคั่วอย่างพิถีพิถัน โดยเริ่มที่อุณหภูมิ
100°C แล้วค่อยๆ เพิ่มความร้อนขึ้น
โดยใช้เวลาคั่วอย่างน้อย 20 นาที
ในที่สุด เราก็แกะเนื้อโกโก้ออกจาก
เปลือกและได้เวลาในการทำ
ช็อกโกแลตแม็กนั่ม

.

การทำไอศกรีมแม็กนั่ม

เมล็ดโกโก้ที่ผ่านการคั่วอย่างสมบูรณ์แล้ว
จะถูกตำและบดจนกลายเป็นโกโก้เข้มข้น
และช็อกโกแลตเหลว ตามลำดับ ส่วนผสม
ที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ โกโก้บัตเตอร์จะถูกนำ
มาผสมจนกระทั่งได้รสชาติและความเข้มข้น
ที่ลงตัวช็อกโกแลตอุ่นเข้มข้นเมื่อถูกนำมา
เคลือบบนไอศกรีมวานิลลาเนื้อเนียนนุ่ม
ช็อกโกแลตจะเย็นลงทันที กลายเป็นแม็กนั่ม
ช็อกโกแลตกรุบกรอบที่เราคุ้นเคยกันดี

ความยั่งยืน

กว่า 98% ของเมล็ดโกโก้ของเรามาจาก
แหล่งเพาะปลูกที่ได้รับการรับรองจากองค์กร
Rainforest Alliance ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกที่
ยั่งยืน และเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ถึง 100 % เร็วๆ
นี้เมล็ดโกโก้เหล่านี้ช่วยเพิ่มรายได้แก่ชาว
เกษตรกร อีกทั้งในกลุ่มสตรียังมีอิสระ
มากขึ้นที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการและ
เด็กๆ ในไร่มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น

ผมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา และ
ความจำเป็นในการส่งลูกไปโรงเรียน พวกเขา
ควรให้ความสนใจต่อหนังสือ ไม่ใช่ต่อการ
ทำงานในฟาร์มเหมือนกับผม อัลฮาจิ มุสตาฟา
อาเมนย่า ชาวเกษตรกรในโครงการไร่โกโก้ที่
ได้รับการรับรองจากองค์กร
Rainforest Alliance™ เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงให้แกภูมิภาค
แอฟริกาตะวันตก

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องราวของแม็กนั่ม

ทำไมถึงต้อง มิลค์ช็อกโกแแลต

ช็อกโกแลตนมคือที่สุดแห่ง ช็อกโกแลตที่ละลายในปาก

อ่านเพิ่มเติม

อัลมอนด์และช็อกโกแลต

ความลงตัวเป็นหนึ่งเดียวของอัลมอนด์

อ่านเพิ่มเติม

ค้นพบอีกหลากรสชาติที่เหมาะกับคุณ

เลือกความดื่มด่ำของคุณ

  • คลาสสิค

  • อัลมอนด์

    แม็กนั่มอัลมอนด์ ไอศกรีม

  • ไวท์ อัลมอนด์