Skip to content
PNG - 8999999048846 MN_MINI_CLASSIC_ALMOND_BROWNIE

แม็กนั่มมินิ คลาสสิค อัลมอนด์ ช็อกโกแลตบราวนี่

ส่วนประกอบสำคัญทุกอย่างของไอศกรีมแม็กนั่มในขนาดย่อส่วน มีให้จำหน่ายแล้วในรสคลาสสิค อัลมอนด์ และช็อกโกแลตบราวนี่

สารก่อภูมิแพ้

คลาสสิค: มีเลซิตินจากถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากนม อาจมีถั่วลิสง อัลมอนด์ และเม็ดมะม่วงหิมพานด์ อัลมอนด์: มีเลซิตินจากถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากนม อาจมีถั่วลิสง และเม็ดมะม่วงหิมพานด์ บราวนี่: มีเลซิตินจากถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากนม อาจมีถั่วลิสง และอัลมอนด์

ส่วนผสม

คลาสสิค: ช็อกโกแลต 34% น้ำตาล 9% น้ำมันมะพร้าว 7% นมผงขาดมันเนย 4% กลูโคสไซรัป 4% เวย์โปรตีนเข้มข้น 2% อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) สารทำให้คงตัว (INS 410, INS 412, INS 407) แต่งกลิ่นสังเคราะห์ สีธรรมชาติ (INS 160aii) อัลมอนด์: ช็อกโกแลต 34% น้ำตาล 8% อัลมอนด์ 6% น้ำมันมะพร้าว 6% นมผงขาดมันเนย 4% กลูโคสไซรัป 4% เวย์โปรตีนเข้มข้น 2% อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) สารทำให้คงตัว (INS 410, INS 412, INS 407) แต่งกลิ่นสังเคราะห์ สีธรรมชาติ (INS 160aii) ช็อกโกแลตบราวนี่: ช็อกโกแลต 32% น้ำตาล 9% น้ำมันมะพร้าว 6% เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 5% นมผงขาดมันเนย 4% ผงโกโก้ 2% กลูโคสไซรัป 2% เวย์โปรตีนเข้มข้น 2% สารทำให้คงตัว (INS 410, INS 412, INS 407) อิมัลซิไฟเออร์ (INS 471) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ