Skip to main content
Magnum

มินิ

ส่วนประกอบสำคัญทุกอย่างของ ไอศ กรีมแม็กนั่มในขนาดย่อส่วน มีให้จำหน่ายแล้วในรสคลาสสิค อัลมอนด์ และบราวนี่ 

มินิ แม็กนั่มไอศกรีม
มินิ แม็กนั่มไอศกรีม
มินิ แม็กนั่มไอศกรีม
มินิ แม็กนั่มไอศกรีม
ฟินให้สุด

ฟินให้สุด