Skip to main content
Magnum: building a sustainable future
Magnum recyclable tubs
Magnum uses recyclable plastic

Todellista herkuttelua vastuullisesti

Muovin keräys

Käyttämällä kierrätysmuovia Magnum-purkkien valmistukseen autamme vähentämään uuden muovin määrää.

Vuoden 2020 loppuun mennessä säästämme 286 000 kiloa ensiömuovia, mikä vastaa 23 miljoonaa vesipulloa..

Purkkien tuotanto

Valmistamme kierrätysmuovista Magnum-purkkeja, jotka voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää.

Vuonna 2020 yli 10 miljoonaa Magnum-purkkia valmistetaan sertifioidusta kierrätysmateriaalista. Pakkauksemme ovat uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja kierrätysmateriaalista valmistettuja, mikä edistää kiertotaloutta.

Magnum aims to drive the circular economy* approach by following this three step process:

1. Muovin keräys

Käyttämällä kierrätysmuovia Magnum-purkkien valmistukseen autamme vähentämään uuden muovin määrää.

Vuoden 2020 loppuun mennessä säästämme 286 000 kiloa ensiömuovia, mikä vastaa 23 miljoonaa vesipulloa..

2. Kierrätysteknologia

Innovatiivinen ja pitkälle kehitetty kierrätysteknologia mahdollistaa uuden sertifioidun kierrätysmateriaalin luomisen.

Teemme yhteistyötä SABICin kanssa ja käytämme teknologiaa, joka mahdollistaa purkkien luomisen kierrätysmuovista massatasapainoa hyödyntämällä.

3. Purkkien tuotanto

Valmistamme kierrätysmuovista Magnum-purkkeja, jotka voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää.

Vuonna 2020 yli 10 miljoonaa Magnum-purkkia valmistetaan sertifioidusta kierrätysmateriaalista. Pakkauksemme ovat uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä ja kierrätysmateriaalista valmistettuja, mikä edistää kiertotaloutta.

Kiertotalous

Ellen MacArthur Foundationin määritelmä (2019):

Kiertotalous suosii toimia, jotka säilyttävät arvon energian, työvoiman ja materiaalien muodossa. Tämä tarkoittaa suunnittelua kestävyyden, uudelleenkäytön, uudelleenvalmistuksen ja kierrätyksen näkökulmasta, jotta tuotteet, komponentit ja materiaalit voivat kiertää taloudessa. Kiertotalousjärjestelmät hyödyntävät tehokkaasti biopohjaisia materiaaleja edistämällä niiden käyttöä monissa eri tarkoituksissa, kun ne kiertävät taloudellisten ja luonnollisten järjestelmien välillä.

Edistynyt teknologia

Jotta kiertotalous voi toteutua, eri alojen on hyödynnettävä aiemmin tuotettuja materiaaleja paremmin uusien materiaalien tuotannossa.

Yksi vaihtoehto on mekaaninen kierrätys, joka sopii monille materiaaleille, kuten metalleille, lasille ja joillekin muoveille.

Monimutkaisempien materiaalien kohdalla mekaanisella kierrätyksellä on kuitenkin rajansa. Siksi alalla tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja kierrättää monimutkaisia materiaaleja ja ottaa käyttöön kiertotalousmalli.

Edistynyt kierrätysteknologia on kehitetty, jotta sekoitetut, laimennetut ja monimutkaiset materiaalit saadaan takaisin arvoketjuun ja niistä voidaan tehdä turvallisia pakkauksia elintarvikekäyttöön.

Tämä teknologia tarjoaa uuden tavan kierrättää heikkolaatuiset aineet hajottamalla ne yksinkertaisemmiksi muodoiksi. Niitä käytetään raaka-aineena* uusien materiaalien tuottamisessa, joiden laatu vastaa ensiömateriaalia.

Massatasapaino

Edistyneessä kierrätyksessä kierrätetty lähtöaine sekoitetaan uuteen materiaaliin, joten prosessin aikana sekoitettuja lähtöaineita ei voi fyysisesti jäljittää. Prosessin seuraaminen edellyttää tarkkaa hallussapitoketjua.

Massatasapainon hallussapitoketju on suunniteltu jäljittämään ja valvomaan järjestelmän kautta sisällön (kuten tuotteessa käytetyn kierrätetyn polypropeenin) kokonaismäärää.

Kierrätetty raaka-aine on valmistusmateriaali, joka siirtyy tuotantojärjestelmään. Se sekoitetaan muihin raaka-aineisiin ja muunnetaan useiksi muiksi tuotteiksi, mutta SABICilta (avautuu uuteen ikkunaan) ostetun sertifioidun kierrätysmuovin määrä vastaa prosessissa käytettävän kierrätetyn raaka-aineen määrää.

ISCC

ISCC on kestävyyssertifikaattijärjestelmä kaikille raaka-aineille ja markkinoille. Muovintoimittaja SABIC on sertifioitu, kuten kaikki muutkin toimittajamme.

ISCC Logo

*Pakkausten valmistuksessa käytetty raaka-aine