Magnum: building a sustainable future
Magnum recyclable tubs
Magnum uses recyclable plastic

Todellista herkuttelua vastuullisesti

Plastic Collection

Käyttämällä kierrätysmuovia Magnum-purkkien valmistukseen autamme vähentämään uuden muovin määrää.

By the end of 2020, we will save 286 thousand kilograms of virgin plastic - equivalent to 23 million water bottles.

Tubs Production

Valmistamme kierrätysmuovista Magnum-purkkeja, jotka voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää.

In 2020, more than 10 million Magnum tubs will be made from certified recycled material. Our packs will be reusable, recyclable, and made from recycled material to drive the circular economy.

Magnum aims to drive the circular economy* approach by following this three step process:

1. Plastic Collection

By using recycled plastic to make our Magnum tubs, we are helping to reduce the amount of new plastic created.

By the end of 2020, we will save 286 thousand kilograms of virgin plastic - equivalent to 23 million water bottles.

3. Tubs Production

By using recycled plastic, we will produce Magnum tubs that can be re-used and recycled again and again.

In 2020, more than 10 million Magnum tubs will be made from certified recycled material. Our packs will be reusable, recyclable, and made from recycled material to drive the circular economy.

Kiertotalous

Ellen MacArthur Foundationin määritelmä (2019):

Kiertotalous suosii toimia, jotka säilyttävät arvon energian, työvoiman ja materiaalien muodossa. Tämä tarkoittaa suunnittelua kestävyyden, uudelleenkäytön, uudelleenvalmistuksen ja kierrätyksen näkökulmasta, jotta tuotteet, komponentit ja materiaalit voivat kiertää taloudessa. Kiertotalousjärjestelmät hyödyntävät tehokkaasti biopohjaisia materiaaleja edistämällä niiden käyttöä monissa eri tarkoituksissa, kun ne kiertävät taloudellisten ja luonnollisten järjestelmien välillä..

Edistynyt teknologia

Jotta kiertotalous voi toteutua, eri alojen on hyödynnettävä aiemmin tuotettuja materiaaleja paremmin uusien materiaalien tuotannossa.

Yksi vaihtoehto on mekaaninen kierrätys, joka sopii monille materiaaleille, kuten metalleille, lasille ja joillekin muoveille..

Monimutkaisempien materiaalien kohdalla mekaanisella kierrätyksellä on kuitenkin rajansa. Siksi alalla tarvitaan vaihtoehtoisia tapoja kierrättää monimutkaisia materiaaleja ja ottaa käyttöön kiertotalousmalli..

Edistynyt kierrätysteknologia on kehitetty, jotta sekoitetut, laimennetut ja monimutkaiset materiaalit saadaan takaisin arvoketjuun ja niistä voidaan tehdä turvallisia pakkauksia elintarvikekäyttöön.

Tämä teknologia tarjoaa uuden tavan kierrättää heikkolaatuiset aineet hajottamalla ne yksinkertaisemmiksi muodoiksi. Niitä käytetään raaka-aineena* uusien materiaalien tuottamisessa, joiden laatu vastaa ensiömateriaalia.

Massatasapaino

Edistyneessä kierrätyksessä kierrätetty lähtöaine sekoitetaan uuteen materiaaliin, joten prosessin aikana sekoitettuja lähtöaineita ei voi fyysisesti jäljittää. Prosessin seuraaminen edellyttää tarkkaa hallussapitoketjua.

Massatasapainon hallussapitoketju on suunniteltu jäljittämään ja valvomaan järjestelmän kautta sisällön (kuten tuotteessa käytetyn kierrätetyn polypropeenin) kokonaismäärää.

Kierrätetty raaka-aine on valmistusmateriaali, joka siirtyy tuotantojärjestelmään. Se sekoitetaan muihin raaka-aineisiin ja muunnetaan useiksi muiksi tuotteiksi, mutta SABICilta (avautuu uuteen ikkunaan) ostetun sertifioidun kierrätysmuovin määrä vastaa prosessissa käytettävän kierrätetyn raaka-aineen määrää.

ISCC

ISCC on kestävyyssertifikaattijärjestelmä kaikille raaka-aineille ja markkinoille. Muovintoimittaja SABIC on sertifioitu, kuten kaikki muutkin toimittajamme.

ISCC Logo

*Pakkausten valmistuksessa käytetty raaka-aine